DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 04 maj - 06 maj

Underhållsarbete Boalts vattenverk

4/5 Kl:07.15 På grund av ett underhållsarbete vid vattenverket i Boalt tisdagen den 5/5-20 kommer vattentillförseln till samtliga fastigheter brytas mellan klockan 09.00-10.00.

Spola upp vatten för hushållsbehov.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Fredrik: 010-211 97 23