DRIFTINFO

ÖSTRA GÖINGE | 03 nov - 04 nov

Tillfällig driftstörning Knislinge- uppdaterad

På grund av omkopplingsarbete på vattenledningsnätet kan störningar i form av lågt tryck och missfärgat vatten förekomma i följande område:

 

Området kring Hjärsåsvägen, öster om Helge  å.

 

Missfärgningen, som är ofarlig, beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna.

 

Vatten finns att hämta: Nej

 

Start: 2015-11-03                        Kl. 08.30

Slut: Arbetet avslutades kl. 14.00