DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 22 okt - 23 okt

Tillfällig driftstörning i Östanå

På grund av underhållsarbete på vattenledningsnätet kommer VA-abonnenter i Östanå drabbas av dåligt tryck i ledningarna.

 

Vatten finns att hämta:Nej

 

Start:2015-10-22  Kl:09:00

 

Slut: under fm