DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 08 apr - 09 apr

Tillfällig driftstörning i Knislinge

På grund av omkoppling på vattenledningsnätet kommer följande områden drabbas av avbrott i vattenleveransen.

 

Hjalmarsväg Knislinge

 

Vatten finns att hämta: Nej

Start: 2016-04-08  Kl:09.30

Slut: 2016-04-01  Under förmiddagen