DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 18 sep - 21 sep

Planerat underhållsarbete Immeln vattenverk

Ett planerat underhållsarbete på Immelns vattenverk kommer utföras torsdagen den 19/9.

Vattenproduktionen kommer därför vara begränsad och vi ber alla att vara sparsamma med vattnet. Någon vattenavstängning är inte planerad däremot kan låga vattentryck förekomma.