DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 05 nov - 07 nov

Planerat ledningsarbete i Knislinge - uppdaterad

På grund av underhållsarbete på vattenledningsnätet kommer följande VA-abonnenter drabbas av avbrott i vattenleveransen, Kristianstadsvägen, Hasslevägen, Ledgatan och Vinkelgatan.

 

Vatten finns att hämta: Nej

 

Start:2015-11-06   Kl:08:00

 

Slut:2015-11-06    Kl:12:00, arbetet slutfördes kl. 10.00

 

Uppdaterat 6/11 kl. 10.45