DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 10 nov - 12 nov

Ledningsarbete i Hanaskog - uppdaterad

På grund av omkopplingsarbete/underhållsarbete på vattenledningsnätet kommer följande område att drabbas av avbrott i vattenleveransen:

 

Kviingevägen väster om korsningen Kviingevägen/Krabbavägen

 

Vatten finns att hämta: Nej

 

Start: 2015-11-11        kl. 08.00

 

Slut:2015-11-11          ca: kl. 12.00, arbetet slutfördes kl: 13.00

 

Uppdaterat 11/11 kl:13.00