DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 30 nov - 04 dec

Omkopplingsarbete i Hjärsås

Uppdatering 3/11 kl:15.15

 

Omkopplingsarbetet är nu klart och alla ska ha fått vattnet tillbaka.

Det kan förekomma luft i ledningarna och missfärgat vatten.

De som drabbas uppmannas att spola i kallvattenkranar 20-30 minuter.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

30/11 kl:08.30 På grund av ett omfattande omkopplingsarbete i Hjärsås kommer vi behöva stänga av vattnet för
samtliga abonnenter torsdag 3/12 2020 klockan 09.30. Arbetet beräknas vara klart under sen eftermiddag.

Spola upp vatten för hushållsbehov.

Vid behov av extra vatten hänvisar vi till Sibbhultsvägen 2 (djuraffären) samt
i korsningen Gydevägen/Systers väg i Hjärsås, där vattentankar kommer att placeras ut.
Ta med egen dunk/kärl vid hämtning av vatten.

Trycklöshet garanteras ej!

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.
De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20–30 min.

Tvättmaskin bör undvikas tills missfärgningen är borta.

Vid frågor kontakta Karl Egerius NCC: 0790-72 71 09
Alternativt Leif Jönsson SBVT: 010-211 97 11