DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 15 okt - 05 nov

Ledningsarbete Sibbhult

Ett ledningsarbete har påbörjats på Ågatan.

 

Arbetet kommer att pågå fram till och med vecka 44 och medför begränsad framkomlighet.

 

I de fall vattenavstängnig blir aktuellt kommer berörda att informeras.

 

Kontaktperson: Jörgen Håkansson 010-211 97 20