DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 12 aug - 31 okt

Ledningsarbete Knislinge

12/8

Skåne Blekinge Vattentjänst kommer att utföra VA-omläggning längs Föreningsgatan i Knislinge. Arbetet planeras påbörjas under vecka 33 och kommer att pågå under ca 2-3 månader.

 

Arbetet innefattar omläggning av vattenledningar samt utbyte av servisledningar fram till förbindelsepunkt vid tomtgräns.

 

Vid inkopplingsarbeten av vattenledningar informeras närmast berörda fastighetsägare separat, men större områden än planerat kan komma att beröras. Vattnet kommer då under kortare perioder vara avstängt under dagtid. 

 

Av naturliga skäl kommer framkomligheten i området att vara begränsad under byggnadstiden och vi beklagar de olägenheter som uppkommer för fastighetsägare och trafikanter under byggtiden.

 

 

Eventuella frågor kan ställas till:

 

Andreas Ljungkvist

Driftledare 

Telefon: 010-211 97 57

 

David Svensson

Projektledare

Telefon: 010-211 97 18