DRIFTINFO

ÖSTRA GÖINGE | 12 aug - 30 sep

Ledningsarbete i Sibbhult

12/8

Skåne Blekinge Vattentjänst kommer att utföra VA-omläggning på delar av Ubbesväg samt Vattentornsvägen i Sibbhult. Arbetet planeras påbörjas under vecka 33 och kommer att pågå under ca 4-6 veckor.

Arbetet innefattar omläggning av VA-ledningar samt utbyte av servisledningar fram till förbindelsepunkt vid tomtgräns.

Vid inkopplingsarbeten av vattenledningar informeras närmast berörda fastighetsägare separat, men större områden än planerat kan komma att beröras. Vattnet kommer då under kortare perioder vara avstängt under dagtid.

Av naturliga skäl kommer framkomligheten i området att vara begränsad under byggnadstiden och vi beklagar de olägenheter som uppkommer för fastighetsägare och trafikanter under byggtiden.

Eventuella frågor kan ställas till:

Andreas Ljungkvist
Driftledare

Telefon: 010-211 97 57Not visible image and not related to the text, meant for system to work