DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 04 feb - 29 feb

Ledningsarbete i Immeln

Vi arbetar med att förstärka dricksvattenproduktionen i Immeln.

 

Parallellt passar man på att byta ut ett par av de äldre ledningarna från vattenverket.

 

Detta görs i förebyggande syfte, då andra ledningar som lagts samtidigt orsakat läckor

och därmed ytterligare belastning på dricksvattentillgången/produktionen i Immeln.

 

Kontaktperson: Jesper Tillman 010-211 97 53