DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 02 mar - 04 mar

Ledningsarbete i Hjärsås

2/3 kl:15.00 På grund av ledningsarbetet på Systersväg i Hjärsås behöver vi bryta vattentillförseln 3/3 kl:07.30.

Omkopplingen beräknas vara klar ca.kl.12.00. 

Berörda abonnenter är boende på Systers väg och delar av Nyringevägen.

Trycklöshet garanteras ej.

Spola upp vatten för hushållsbehov.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Andreas: 010-211 97 57