DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 24 sep - 17 nov

Ledningsarbete i Glimåkra

Med start måndagen den 23/9-2019, så kommer Skåne Blekinge Vattentjänst att genomföra ett VA-ledningsarbete på Tuves gränd i Glimåkra.

 

Arbetet kommer att fortlöpa under ca 8 veckor.

 

Detta arbetet kommer innebära vissa problem med framkomligheten på Tuves gränd men även till viss del på Lyckegatan.

 

Skåne Blekinge Vattentjänst kommer att göra allt för att underlätta tillgängligheten, men vissa problem kan ändå uppkomma.

 

Vattnet kan komma att stängas av på dagtid för omkoppling, trycklöshet garanteras inte.

 

Vidare information om vattenavstängningen kommer inte att ske.

 

Det kan vara bra att tappa upp lite hushållsvatten att ha till hands. 

 

Kontakta vår personal på plats för diskussion om lösning av eventuella uppkomna problem.

Vid frågor:

Andreas Ljungqvist 010-211 97 57