DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 11 aug - 12 aug

Ledningsarbete i Broby

11/8 kl 12.00

På grund av ett ledningsarbete kommer vattnet att stängas av idag den 11/8 kl. 12.30 för abonneter på Vintergatan 4-15 i Broby.

Arbetet beräknas vara klart under eftermiddagen. 

Spola upp vatten för hushållsbehov.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Andreas: 010-211 97 57


Not visible image and not related to the text, meant for system to work