DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 06 aug - 08 aug

Ledningsarbete i Broby, uppdaterad

7/8 kl 11.55

Ledningsarbetet är nu färdigt och samtliga abonnener ska ha fått tillbaka vattnet. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7/8 Kl:14.15 På grund av ett ledningsarbete på Bildelsgatan i Broby kommer vi behöva stänga av vattnet 7/8 klockan 08.00.

Arbetet beräknas vara klart under dagen. Drabbade abonnenter är boende på delar av Bödkaregatan, Bildesgatan samt Trollgatan.

 

Spola upp vatten för hushållsbehov. Trycklöshet garanteras ej.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Vid frågor kontakta Andreas: 010-211 97 57