DRIFTINFO

ÖSTRA GÖINGE | 03 mar - 05 mar

Ledningsarbete i Broby

3/3 kl:08.00 På grund av ett ledningsarbete på Nils Ols Väg i Broby behöver vi bryta vattentillförseln 4/3-20 mellan 09.30- ca 15.00.
Boende på Parkvägen, Laves väg, Tvärvägen, delar av Torpgatan samt delar av Vintergatan drabbas.

Vatten kommer finnas att hämta i brandpost på Getvägen.

Spola upp vatten för hushållsbehov.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Andreas: 010-211 97 57