DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 08 mar - 18 mar

Ledningsarbete Hjärsås

8/3 kl 7.30

 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB kommer att genomföra ledingsarbeten i korsningen Nyringevägen / Solhällsvägen samt utanför vattenverket på Kringvägen under vecka 10 för att slutföra etapp 1 av ledningsförnyelsen i Hjärsås.

 

Begränsad framkomlighet kommer råda förbi arbetsplatserna.