DRIFTINFO

ÖSTRA GÖINGE | 28 apr - 14 jun

Ledningsarbete centrala Broby

Arbete på VA-ledningsnätet i Broby innebär att trafiken i korsningen Röingevägen-Östra Järnvägsgatan stängs av från och med måndagen den 3 maj till och med den 9 juni.

 

Läs mer och se kartskiss över området på Östra Göinge kommuns hemsida.

 

Kontaktperson: Mårten Persson, projektledare, 010-211 97 12