DRIFTINFO

ÖSTRA GÖINGE | 30 apr - 31 aug

Ledningsarbete Broby

5/8 kl.8.45 Från och med idag den 5 augusti kommer ledningsarbetet på Getvägen i Broby att återupptas. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

28/6 kl:14 Från och med den 8 juli kommer det att vara uppehåll i arbetet på Getvägen på grund av semester.

Arbetet förväntas återupptas i början på augusti. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

30/4 kl:08.30 Med start måndagen den 6/5-2019, så kommer Skåne Blekinge Vattentjänst att genomföra ett VA-ledningsarbete på Getvägen i Broby.

Arbetet kommer att fortlöpa under ca 6 veckor.

 

Detta arbetet kommer innebära vissa problem med framkomligheten.

Skåne Blekinge Vattentjänst kommer att göra allt för att underlätta tillgängligheten, men vissa problem kan ändå uppkomma.Detta innebär att trafiken kommer att ledas om via Oxvägen och en tillfällig tillfartsväg över fotbollsplanen efter hand som grävarbetet fortlöper.

Trafiken kommer därför att öka något på Oxvägen under denna period.Vattnet kan komma att stängas av på dagtid för omkoppling, trycklöshet garanteras inte.

 

Vidare information om vattenavstängningen kommer inte att ske.

Det kan vara bra att tappa upp lite hushållsvatten att ha till hands.

 

Kontakta vår personal på plats för diskussion om lösning av eventuella uppkomna problem.

Vid frågor:
Tommy Sjöstedt 010-211 97 55