DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 02 dec - 03 dec

Låga reservoarvolymer Knislinge, Hanaskog och Broby

2/12 kl.07.50

 

På grund av en vattenläcka i Broby har volymerna i våra vattenreservoarer i Broby, Knislinge och Hanaskog blivit låga.

Vi ber därför alla abonnenter i dessa områden att vara extra sparsamma med konsumtionen av dricksvatten under dagen.

Tack för hjälpen.