DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 24 maj - 28 maj

Läcksökning Hjärsås-uppdaterad

Uppdatering 25/5 kl.15

En läcka har lokaliserats i Hjärsås men det är fortsatt förhållandevis hög vattenförbrukning varför ytterligare läcksökning, som medför korta områdesvisa avstäningar av vattnet, kan förekomma.

Vi ber även alla abonnenter i Hjärsås att vara sparsamma med vattnet så att nivåerna kan återhämta sig. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det är för närvande hög vattenförbrukning i Hjärsås och läcksökning kommer därför att utföras i kväll 24/5 samt under fredagen 25/5.

Det medför att korta områdesvisa avstängningar av vatttnet kommer att göras.

 

Problem med missfärgningar av vattnet kan förekomma. Missfärgningen, som är ofarlig, beror på järn och mangan som rivs loss från ledningarna.