DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 25 aug - 30 aug

Kokningsrekommendationer hävs i Immeln och Kollandsvik

28/8 kl. 11.20

Kokningsrekommendationen för Immeln och Kollandsvik hävs.

Samtliga prover, både ut från vattenverket och på ledningsnätet, som SBVT tagit i Immeln och Kollandsvik under torsdagen, fredagen och lördagen är godkända.

Det innebär att det går bra att använda dricksvattnet som vanligt igen.

 

 

27/8 kl. 10.10

Positiva preliminära prover men rekommendationerna att koka dricksvattnet består.

 

Samtliga prover, både inom vattenverket och ute på ledningsnätet, som SBVT tog i Immeln och Kollandsvik under torsdagen analyseras för närvarande av ackrediterat laboratorium. Inget av proverna visar bakterietillväxt av koliforma bakterier som tidigare påvisats. Analyserna är dock ej helt färdigställda.

 

Rekommendationen om kokning av dricksvattnet kvarstår tillsvidare. Under fredagen och lördagen har nya prover tagits och skickats för analys. Provsvar väntas fortlöpande.

 

25/8 kl. 16.00

Ett flertal prover har under dagen tagits på vattenverket och ledningsnätet i Immeln. Dessa har lämnats till ackrediterat laboratorium och svar väntas under helgen. Kokningsrekommendationerna kvarstår.

 

Dricksvatten finns att hämta i tank vid campingens parkering.

 

För att komma i kontakt med vår personal i beredskap utanför ordinarie arbetstid hänvisar vi till vårt akutnummer 010-211 97 90.

 

25/8 kl. 09.30

Viktigt meddelande till boende i Immeln och Kollandsvik

Det kommunala dricksvattnet från vattenverket i Immeln misstänks ha blivit förorenat av bakterier. Vattnet ska därför inte användas till mat och dryck utan att först ha kokats.
Koka upp vattnet i en kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt. Bakterier, virus och parasiter dör när vattnet kokas.

Vatten kommer att finnas att hämta i tank vid campingens parkering.

SBVT arbetar med att undersöka om förorening skett. Prover har tagits för att undersöka vattnet vidare.

Uppdatering följer.

 

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida om kokningsrekommendationer. Här finns även rekommendationerna på fler språk.