DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 18 nov - 19 nov

Knislinge, Spolning av ledningsnät

Onsdagen den 18/11 kommer det att genomföras underhållsspolning av avloppsledningsnätet på Hagagatan, Ängsvägen och Färgerigatan i Knislinge.

 

Spolningsarbetet ska normalt inte medföra några störningar.