DRIFTINFO

ÖSTRA GÖINGE | 07 apr - 30 apr

Hanaskog - Brunnar utan lock

Vid ett par tillfällen den senaste tiden har betonglock/brunnslock till VA-system lyfts av i Hanaskog. Detta är mycket allvarligt eftersom brunnarna är djupa och kan orsaka stor skada om människor eller djur faller i.

 

Om du ser något brunnslock som inte ligger på rätt plats, kontakta vår kundtjänst på telefon 010-211 97 80.

 

Efter kontorstid når du oss på telefon 010-211 97 90.

 

Tack för din uppmärksamhet!