DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 08 feb - 10 feb

Driftstörning Sibbhult

8/2 kl:10.55 På grund av omkoppling på vattenledningsnätet kan det förekomma missfärgat vatten i Sibbhult.

 

Missfärgningen (ofarligt) beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.