DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 30 nov - 01 dec

Driftstörning Hjärsås - uppdaterad

På grund av strömavbrott efter stormen Gorm är följande område drabbat av avbrott i vattenleveransen:

Hjärsås

 

Vatten finns att hämta: Ja, vattenverket vid Solhällan

Start: 2015-11-30      

              

Uppdaterad 13.00

 

Strömmen är nu tillbaka i Hjärsås, tanken vid vattenverket kommer dock stå kvar under dagen.