DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 16 maj - 17 maj

Brunt vatten Sibbhult

Ombyggnationen av vattenverket i Sibbhult är klart. Arbetet har dock medfört att ledningsnätet är påverkat av missfärgat vatten.

SBVT ber alla konsumenter med problem att spola i sina kranar.

 

Missfärgningen som är ofarlig beror på järn och mangan som rivs loss från lednnigarna.

Drabbade uppmanas att spola i kallvattenkranar under 20-30 minuter.