DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 31 aug - 07 sep

Bevattningsförbudet i Östra Göinge upphävt

Bevattningsförbudet i Östra Göinge kommun hävs från och med idag, 31 augusti 2018, då både vattenförsörjning och vattenförbrukning nu anses vara stabila nog.

 

Vi riktar ett stort tack till våra medborgare i Östra Göinge kommun som hjälpt till med att klara vattenförsörjningen under sommarens påfrestningar i vattenproduktionen.