DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 01 jun - 31 aug

Bevattningsförbud Östra Göinge

På grund av att det går åt mycket vatten i det varma och torra vädret har vi beslutat att utfärda bevattningsförbud inom samtliga delar som omfattas av den allmänna vattenförsörjningen i Östra Göinge kommun. Detta berör samtliga VA-abonnenter i byarna Knislinge, Broby, Hanaskog, Sibbhult, Glimåkra, Hjärsås, Immeln, Boalt, Östanå och Kräbbleboda.

 

Bevattningsförbudet innebär att det kommunala dricksvattnet inte får användas till bevattning, att fylla pooler eller annat som kräver stora mängder vatten.

 

Våra vattenverk går på full kapacitet och trots detta har vi svårt att hålla nivån i våra vattenreservoarer. Våra reservoarer hinner inte fyllas på i tillräcklig omfattning som motsvarar den takt som vattnet förbrukas. 

 

Bevattningsförbudet gäller samtliga abonnenter och tills vidare.

 

Tack för att du respekterar det bevattningsförbud som råder.