DRIFTINFO

ÖSTRA GÖINGE | 03 dec - 09 dec

Återhållsamhet med dricksvatten Glimåkra

3/12 kl 15.30

Den 6-8 december ska ett planerat underhållsarbete utföras på vattenverket i Glimåkra.

Om inget oförutsett inträffar kommer vattenleveranserna att fungera som normalt däremot vill vi be alla abonnenter i Glimåkra att vara sparsamma med konsumtionen av dricksvatten under denna period.

Tack för hjälpen!