DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 13 maj - 19 maj

Vattenläcka Broby-Uppdaterad

Uppdatering 15/5 kl.14

Efter läckan i helgen som åtgärdades i söndags har nivåerna ännu inte återhämtat sig fullt i våra vattenreservoarer, vi ber därför samtliga abonnenter i Broby att under de närmaste dagarna fortsatt vara sparsamma med vattnet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdatering 13/5 kl.13

Läckan har nu åtgärdats och vattenproduktionen är återupptagen. 

Vi ber samtliga abonnenter i Broby att under de närmaste dagarna vara sparsamma med vattnet så att nivåerna i våra vattenreservoarer kan återhämta sig.

Missfärgat vatten kan förekomma. Missfärgnigen som är ofarlig beror på att järn och mangan rivs loss från ledningarna vid större uttag/läckor. 

...................................................................................................................................... 

En akut vattenläcka har under natten till söndag inträffat på matarledningen ut från vattenverket Lärkan i Broby. I praktiken innebär detta att Broby samhälle står utan vattenproduktion och vattnet riskerar att ta slut inom kort. Läckan är lokaliserad och åtgärdande pågår. Vi ber Er alla om att vara mycket sparsamma med vattnet, så nivåerna i våra vattenreservoarer kan återställas snarast möjligt efter felavhjälpandet.