DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 22 mar - 25 mar

Omkopplingsarbete Färegatan i Sibbhult

På grund av ett omkopplingsarbete på Färegatan i Sibbhult kommer vi behöva stänga av vattnet onsdagen den 24/3-2021 ca klockan 10.00.

Avstängningen drabbar boende på följande adresser:


Torgatan 1 - 3

Brobyvägen 3

Färegatan 6 - 12

Fiskaregatan 1 - 4

Kapellgatan 4

Ågatan 1


Arbetet beräknas vara klart ca 17.00.


Spola upp vatten för hushållsbehov.


Trycklöshet garanteras ej.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Vid frågor kontakta Andreas: 010-211 97 57