DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 09 mar - 12 mar

Omkopplingsarbete vid Hjärsås vattenverk

På grund av ett omkopplingsarbete vid vattenverket i Hjärsås kommer vi behöva stänga av vattnet till samtliga fastigheter i Hjärsås, Axeltorp och Haraberga torsdagen den 11/3-2021 klockan 13.30.

Arbetet beräknas vara klart ca 16.00.


Spola upp vatten för hushållsbehov.


Trycklöshet garanteras ej. Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Vid frågor kontakta Jesper: 010-211 97 53