DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 26 jan - 28 jan

Ledningsarbete i Broby

På grund av ett omkopplingsarbete i korsningen Tydingegatan/ Baldersgatan i Broby kommer vi behöva stänga av vattnet onsdagen den 27/1-2021 klockan 08.30 för abonnenter boende på:


Ymergatan

Idungatan

Odengatan

Frejagatan

Baldersgatan

Tydingegatan 41 - 47


Arbetet beräknas vara klart under eftermiddagen.


Spola upp vatten för hushållsbehov.


Vid behov av extra vatten kan detta hämtas i vattenkiosken på Lärkans vattenverk, Smedjegatan 2 i Broby. Medtag eget kärl.


Trycklöshet garanteras ej.


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Vid frågor kontakta Jimmy: 010-211 97 56