DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 04 okt - 05 okt

Omkopplingsarbete Broby Trollgatan

På grund av omkopplingsarbete i Broby på Trollgatan idag, kommer vattentillförseln till er fastighet att stängas av ca kl. 11 och beräknas var åter under eftermiddagen.

Trycklöshet garanteras ej.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Martin: 010-211 97 55

Skåne Blekinge Vattentjänst AB