DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 16 dec - 18 dec

Vattenavstängning Hjärsås vattenverk

Eon kommer bryta strömmen till Härsås vattenverk torsdagen den 17/12-2020 mellan klockan 11.00-12.00.

Detta innebär ett avbrott i vattenleveransen under tiden de utför sitt arbete.


Samtliga abonnenter i Hjärsås drabbas.


Spola upp vatten för hushållsbehov.


Trycklöshet garanteras ej!


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20–30 min.


Tvättmaskin bör undvikas tills missfärgningen är borta.


Vid frågor kontakta Anja: 010-211 97 07