DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 14 dec - 15 dec

Vattenläcka Östanå / Hemmestorp

En vattenläcka har uppstått vid Möllarps förskola i Östanå.


Reparationsarbetet påbörjas måndagen den 14/12 ca 08.00 och beräknas vara klart under eftermiddagen. Abonnenter som berörs av vattenavstängning är meddelade muntligen.


Begränsad framkomlighet råder på Nordanåvägen, trafiken kan komma att ledas om via Glimminge/ Östanå


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med avstängningen och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.


Vid frågor kontakta Andreas: 010-211 97 57


Med Vänliga Hälsningar

Skåne Blekinge Vattentjänst AB