DRIFTINFO

ÖSTRA GÖINGE | 22 jul - 01 okt

Omläggning Glimåkra Boaltsvägen

Ett arbete med att lägga om befintliga vatten-, dagvatten- och avloppsledningar i Glimåkra på Boaltsvägen mellan korsningen till Tallåsgränd och korsningen till Norra Tvärgatan kommer att påbörjas måndagen v.33 och beräknas pågå ca ett par månader. Vägen längs arbetet kommer att vara avstängd under arbetets gång och en omledning kommer att ske. Vid omkopplingsarbete av vattenledningen kan vattentillförseln komma att strypas till er fastighet, alternativt att trycket minskar. Detta meddelas via sms i god tid innan arbetet påbörjas.
Fastigheterna arbetet främst berör längs sträckan är:
Boaltsvägen 8, 10, 13, 19 samt 21.
Berörda fastigheter kommer att få ytterligare information om arbetet inom kort.
Vid frågor kontakta:
Anton Nilsson
Tel. 010-211 97 53
Skåne Blekinge Vattentjänst