DRIFTINFO

ÖSTRA GöINGE | 14 jul - 18 jul

Brand i Glimåkra

Hej!

På grund av stora uttag av vatten vid brand på Glimåkra Skolan, så kan det förekomma missfärgat vatten ute på ledningsnätet. Så länge släckningsarbetet pågår kan vi inte åtgärda detta.

Med vänliga hälsningar
Skåne Blekinge Vattentjänst AB