DRIFTINFO

ÖSTRA GÖINGE | 19 nov - 21 nov

Ledningsspoling i Hjärsås

På grund av renspolning av nylagd ledningsträcka i

Hjärsås kan trycket sjunka drastiskt eller helt försvinna fredagen den 20/11

mellan klockan 13.00-14.30.


Spola upp vatten för hushållsbehov.


Vid frågor ring: Kalle 0790727109


Med Vänlig Hälsning

Skåne Blekinge Vattentjänst