DRIFTINFO

OSBY | 07 feb - 09 feb

Vattenläcka Osby

Uppdatering 8/2 Kl:12.10 

Vattenläckan är nu åtgärdad och samtliga abonnenter i Osby har vattnet åter.  

 

Vissa återställningsarbeten kommer att genomföras under veckan.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan ha uppstått i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnat från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

Med vänliga hälsningar

SBVT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uppdatering 8/2 Kl: 11.00

 

Vi har nu påbörjat arbetet med att åtgärda läckan i Osby och vattnet är nu avstängt.

 

Berörda abonnenter är boende från Kristianstadsgatan mot Ebbarpsgatan, Nygårdsgatan och Torsgatan.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan ha uppstått i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnat från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uppdatering 7/2 Kl:18.50 

Då återställningsarbena efter vattenläckan i Lönsboda kommer att pågå under kvällen så kommer vi att påbörja åtgärdandet av denna läcka under måndagen.

 

Ni som drabbats av lägre vattentryck vv spola upp vatten för hushålls behov. Trycklöshet garanteras ej!

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan ha uppstått i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnat från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.Vid frågor kontakta Tobias på 010-211 97 66

 

Med vänliga hälsningar

SBVT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

En vattenläcka har lokaliserats till korsningen Nygårdsgatan/Ebbarpsgatan i Osby.

 

Åtgärdandet kommer att ske snarast möjligt efter att vi lagat den pågående vattenläckan i Lönsboda. Ett arbete som pågår för fullt.

 

Parallellt kommer vi att strypa vattentillförseln till berört område runt Nygårdsgatan/Ebbarpsgatan.

 

Ni som drabbas av lägre tryck vv spola upp vatten för hushålls behov. Trycklöshet garanteras ej!

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Tobias på 010-211 97 66