DRIFTINFO

OSBY | 07 feb - 09 feb

Vattenläcka Lönsboda

Uppdatering 7/2 Kl:18.40 

Vattenläckan är nu åtgärdad och samtliga abonnenter i Lönsboda har vattnet åter.  

 

Återställningsarbeten kommer att fortgå under kvällen samt under kommande vecka.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan ha uppstått i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnat från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Tobias på 010-211 97 66

 

Med vänliga hälsningar

SBVT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uppdatering 7/2 Kl:16.30 

Vattenläckan har lokaliserats till Floragatan/Bredgatan i Lönsboda och åtgärdandet är påbörjat.

Åtgärdandet kommer ta åtskilliga timmar i anspråk då vädret och markförhållandena är som de är med tanke på årstiden.

 

Spola upp vatten för hushålls behov. Trycklöshet garanteras ej!

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta Tobias på 010-211 97 66

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi har för närvarande hög vattenförbrukning och letar efter en större läcka på vattenledningsnätet i Lönsboda.

 

För att ringa in läckan kan vi behöva göra områdesvisa kortare avstängningar av vattnet.

 

Vi tar tacksamt emot tips om var läckan finns. Hör gärna av er om ni till exempel får dåligt tryck i kranarna, missförgat vatten (ofarligt) eller om ni ser en stor vattensamling etc.

  

Dagtid kan ni ringa vår kundtjänst 010-211 97 80, men utanför ordinarie arbetstid hänvisar vi till vårt journummer 010-211 97 90 alternativt ring Tobias direkt på 010-211 97 66.

 

Tack för hjälpen!

Tobias