DRIFTINFO

OSBY | 10 apr - 12 apr

Vattenläcka Lönsboda

Uppdaterad 10/4 kl.21.40

 

Efter en lång dags arbete är nu läckan äntligen lagad och samtliga abonnenter har vattnet åter. Återställningsarbeten kommer att genomföras under morgondagen torsdag.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnat från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

 

SVBT kommer under natten att, via brandpost, utföra försiktig spolning av ledningsnätet. Detta för att minimera problemen med järn och mangan som lossnat.

 

Med vänliga hälsningar

SBVT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad 10/4 kl.16.15

 

Arbetet med att reparera vattenläckan i Lönsboda fortgår men felavhjälpandet har utförandemässigt visat sig vara mycket mer omfattande än normalt.

 

Vattnet väntas vara tillbaka under kvällen. 

 

Vatten finns att hämta vid en brandpost på Skatliden vid cykelvägen mot kommunförrådet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad 10/4 kl.13.00

 

Arbetet med att reparera vattenläckan i Lönsboda fortgår och kommer, om inget oförutsett inträffar, att färdigställas under eftermiddag/kväll. 

 

Vatten finns att hämta vid en brandpost på Skatliden vid cykelvägen mot kommunförrådet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

uppdaterad Kl. 08.30 

10/4 Kl. 7.45 

En vattenläcka har uppstått på Skatliden i Lönsboda och detta har medfört att stora delar av byn har varit utan vatten. Efter omkopplingsarbete har största delarna av Lönsboda fått tillbaka vattnet. 

 

Läckan är lokliserad och reparationsarbetet har påbörjats.

 

Vatten finns att hämta vid en brandpost på Skatliden vid cykelvägen mot kommunförrådet. 

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna. De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

 

Vid frågor kontakta Jan Gustavsson, 010-211 97 60