DRIFTINFO

OSBY | 22 nov - 25 nov

Vattenläcka Lönsboda - uppdaterad

Uppdaterad kl.15

Läckan i Lönsboda är nu lokaliserad och kommer att repareras under torsdagen den 24/11. 

 

Vi uppmanar abonnenter i Lönsboda att fortfarande vara återhållsamma med vattenförbrukningen. 

 

 

En mycket stor vattenläcka har uppstått i Lönsboda.

Läckan är inte lokaliserad ännu och läcksökning pågår.

 

Om ni ser vatten tränga upp ur marken ber vi er kontakta oss på telefon 010-211 97 60

 

Vi vädjar till alla i Lönsboda att vara återhållsamma med vattenförbrukningen.

 

Läckan kan orsaka missfärgning av vattnet, men eftersom vattentillgången är begränsad kan vi inte spola i ledningsnätet förrän läckan är lokaliserad och avstängd.