DRIFTINFO

OSBY | 10 mar - 12 mar

Vattenläcka i Osby

kl:16.00 Arbetet med att reparera vattenläckan på Norra Infartsgatan är nu klar och samtliga abonnenter har vattnet åter. .

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

10/3 kl:15.00 En vattenläcka har uppstått på Norra Infartsgatan och reparationsarbetet har påbörjats.

Man förväntas bli klar under eftermiddagen/kvällen.

 

Berörda abonnenter är boende på Norra Infartsgatan, Skogsgatan, Idrottsgatan, Södra Portgatan och Linneávägen.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

 

Vid frågor kontakta Jan Gustavsson, 010-211 97 60