DRIFTINFO

OSBY | 09 okt - 11 okt

Vattenläcka i Osby

Uppdatering kl. 17.30

Huvudvattenledningen är nu lagad och vattenverket åter uppe i full produktion.

 

Vi ber alla i Osby tätort att vara särskilt sparsamma med vattnet kommande dagar så vi får möjligheten att fylla upp våra vattenreservoarer - som i o m det inträffade f n har mycket låga nivåer.

 

Missfärgningen (ofarligt) kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnat från ledningarna. 

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min

 

SBVT

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

På grund av en vattenläcka på huvudvattenledningen mellan vattenverket i Maglaröd och Osby tätort, i höjd med Nybygden, kan det förekomma brunt vatten i hela Osby tätort.

SBVT har personal på plats och åtgärdande pågår.

Missfärgningen (ofarligt) kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min