DRIFTINFO

OSBY | 18 jan - 21 jan

Vattenläcka i Lönsboda

18/1 kl:14.02

Vattenläckan är åtgärdad och samtliga abonnenter i Lönsboda har vattnet åter.

 

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min. 

 

Vi ber samtliga abonnenter i Lönsboda att vara extra sparsamma med vattnet under helgen då vattenläckan resulterat i att vi fått låga nivåer i våra vattenreservoarer. Vattenverket i Lönsboda går f n på full kapacitet för att återställa dessa nivåer.

 

Mvh

SBVT

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

18/1 kl: 09:45 En vattenläcka har uppstått på Södra Gränsgatan i Lönsboda.
Reparationsarbetet kommer att påbörjas så fort kabelvisning och avspärrning är utfört och då kommer vattnet att stängas av.
Förbered er genom att tappa upp vatten för husbehov.

Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.