DRIFTINFO

OSBY | 21 okt - 22 okt

Vattenläcka i Lönsboda

Vi har för närvarande en vattenläcka i Lönsboda. VA-abonnenter på Kvarngatan är berörda av driftstörningen.

 

Reparationsarbete pågår