DRIFTINFO

OSBY | 27 nov - 29 nov

Underhållsarbete i Osby

27/11 kl:17.00 På grund av ett underhållsarbete på Snapphanevägen i Osby behöver vi stänga av vattentillförseln.

Berörda abonnnter är boende på Snapphanevägen och Torpstigen.


Vattnet kommer att stängas av i morgon 28/11 kl 08:00.
Reparationsarbetet kommer att påbörjas direkt och beräknas vara klart ca 13:00.


Spola upp vatten efter behov. Trycklöshet garanteras ej!


Missfärgning (ofarligt) av vattnet kan uppstå i samband med läckan och beror på att järn och mangan lossnar från ledningarna.

De som drabbas uppmanas att spola i kallvattenkranar ca 20-30 min.

Vid frågor kontakta: Jan Gustavsson 010-211 97 60